Skip to main content

Shipping and Payments

Försäljningsvillkor: minsta order 350 kr. leu frakfritt. Vi förbeaåller oss räten att bara skicka innehållet av utrymmesskäl. Läs gärna i fass om preparaten. Håll oåtkommliga för barn. Leveranstid 6-10 dagar.